Achiziţionaţi o sculă Festool în perioada promoţiei cuprinsă între 1 iulie 2019 şi 31 august 2019 inclusiv şi asiguraţi-vă astfel returnarea a până la 480 RON cash. Totul decurge foarte simplu:

 • Achiziţionaţi maşina de la distribuitorul local

 • Încărcaţi AICI factura

  Solicitare acum a Cashback-ului
 • Profitaţi de avantajul de a primi bani cash înapoi

Economisiţi 120 RON, 240 RON sau 480 RON

Prezentare generală a tuturor sculelor incluse în ofertă, inclusiv numerele de piesă şi sumele de bani returnate

Vă rugăm să reţineţi că: Acest fişier PDF conţine exclusiv portofoliul Festool actual. Bineînţeles că la campanie vor participa, de asemenea, toate celelalte scule pe care le-aţi mai putea achiziţiona de la distribuitorul local. Pentru o prezentare generală completă, faceţi clic pe butonul de sus „Solicitare acum a Cashback-ului”.

Descărcare (PDF)

Garanţie all-inclusive

Plusul dumneavoastră de putere.

După înregistrare, noua dumneavoastră sculă este asigurată complet pentru primii trei ani: 1 

 • Reparaţii complete gratuite.2
 • Înlocuire în caz de furt.
 • Piese originale garantate.
 • Returnarea banilor.
 • Înregistrare sculă

  Condiţii de participare la campania Festool Cashback („Campanie”)

  Prin participarea la campanie, participantul acceptă aceste condiţii de participare.

  1. Organizatorul
  (1) Campania este organizată de Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Germania, („Organizator”).
  (2) Campania se desfăşoară prin intermediul agenţiei marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim („Agenţie”), care a fost însărcinată de către organizator în acest scop, iar plata se efectuează prin intermediul Tooltechnic System Kft., cu sediul în Ungaria.

  2. Dreptul de participare
  (1) Au dreptul de a participa toate persoanele fizice majore, precum şi persoanele juridice cu sediul în România („Zona de participare”).
  (2) La campanie nu au voie să participe clienţii organizatorului şi ai Tooltechnic System Kft. şi nici angajaţii, directorii şi reprezentanţii lor şi ai companiilor afiliate acestora, precum şi angajaţii firmei organizatoare şi ai companiilor afiliate acesteia.

  3. Obiectul campaniei
  (1) Clienţii finali, care în perioada promoţiei desfăşurate între 01.07.2019 şi 31.08.2019 achiziţionează un produs promoţional (consultaţi cifra 4) de la un distribuitor din zona de participare şi se înregistrează la promoţie până cel târziu la data de 13.09.2019, vor obţine, în funcţie de produsul achiziţionat, o rambursare („Cashback”) egală cu suma specificată în tabelul „Produse promoţionale”.
  (2) La campanie pot fi înregistrate maxim patru produse promoţionale pentru fiecare persoană. Cashback-ul poate fi revendicat numai o dată pentru fiecare aparat promoţional din cadrul acestei campanii. Are loc o verificare a adreselor de e-mail, adreselor duplicat şi a numerelor de verificare. Per familie/companie pot participa maximum 4 persoane. Participarea multiplă care încalcă aceste condiţii de participare, precum şi adoptarea altor măsuri manipulative, conduc la excluderea imediată a participantului de la campanie.

  4. Produsele promoţionale
  Cashback-urile vor fi plătite conform reglementărilor acestor condiţii de participare pentru produsele menţionate în lista cu produse promoţionale (care este disponibilă pe www.festool.ro/cashback) şi la valoarea specificată acolo pentru fiecare produs. Produsele promoţionale sunt exclusiv mărfuri noi; produsele folosite sunt excluse din campanie. Sunt excluse, de asemenea, produsele de leasing.

  5. Participarea la campanie
  (1) Participarea la program presupune ca clientul final să comunice, respectiv să pună la dispoziţie, în mod corespunzător şi complet, până la data de 13.09.2019, pe site-ul web al campaniei, www.festool.ro/cashback, următoarele informaţii:
  - Numele şi adresa participantului
  - Adresa de e-mail a participantului
  - Numărul de verificare al produsului promoţional
  - Imaginea scanată sau fotografia unei facturi sau al/a unei dovezi similare a unei achiziţii , pe care să se poată identifica clar data achiziţiei, precum şi produsul
  - Datele contului pentru transferul Cashback-ului (deţinătorul contului, codul IBAN şi codul BIC/SWIFT)
  (2) Adeverinţa unei platforme de vânzări sau o chitanţă nu sunt suficiente ca dovadă a achiziţiei. În plus, dovada achiziţiei nu poate fi emisă pe numele unei alte persoane decât cel al participantului.
  (3) Dacă plata Cashback-ului reprezintă un avantaj impozabil, obligaţia de a plăti impozitele este lăsată în seama beneficiarului (clientului final).
  (4) După recepţionarea documentelor de participare, participantul va primi din partea agenţiei, prin e-mail, o confirmare de recepţionare. Agenţia are dreptul de a contacta participantul prin e-mail sau în scris, în cazul în care necesită eventuale relaţii suplimentare legate de desfăşurarea campaniei.
  (5) Datele care nu sunt depuse în termen, sunt ilizibile, incomplete sau prezintă erori, anulează dreptul de participare.

  6. Plata Cashback-ului
  (1) Verificarea faptului dacă există o pretenţie de rambursare a Cashback-ului este efectuată de către agenţie, în timp ce plata Cashback-ului în contul specificat de participant este efectuată de către Tooltechnic Sysem Kft.
  (2) Plata se va face cel mai târziu după şase (6) săptămâni de la recepţionarea documentelor de participare complete şi depuse în termen.
  (3) În cazul în care există erori în datele bancare specificate de participant, nu există dreptul la un nou transfer.
  (4) Dreptul la plata Cashback-ului nu este transmisibil. Este exclusă plata în numerar sau plata în bunuri de valoare.

  7. Obligaţia de rambursare în cazul returnării produsului
  Dacă un produs promoţional care a fost deja înregistrat la campanie este returnat în termen de şase luni, dreptul la Cashback este anulat. Plăţile deja efectuate trebuie restituite.

  8. Protecţia datelor
  (1) Datele furnizate de către participanţi în cadrul campaniei sunt colectate, salvate, prelucrate şi utilizate de către organizator, Tooltechnic System Kft. şi Agenţie exclusiv în scopul desfăşurării campaniei, aşa cum este prezentat în cadrul acestor condiţii de participare. Participanţii pot contesta în orice moment salvarea, prelucrarea şi utilizarea datelor lor în scris, la adresa TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germania), sau prin e-mail, la adresa data-protection@festool.com. În acest caz, datele respectivului participant sunt şterse imediat – din păcate, participarea la promoţie nu mai este posibilă în această situaţie.
  (2) De asemenea, datele personale ale participanţilor nu vor fi transmise către terţi, cu excepţia cazului în care acest lucru va fi necesar în scopul desfăşurării optime a campaniei .
  (3) După încheierea campaniei, datele personale ale participanţilor vor fi şterse, în măsura în care obligaţiile legale de stocare nu împiedică ştergerea lor. Dacă un participant şi-a exprimat acordul în privinţa primirii de materiale publicitare şi informative cu privire la campanie prin bifarea casetei corespunzătoare, datele sale personale vor fi utilizate în acest sens de către TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG şi companiile partenere. Participantul revoca în orice moment expedierea de materiale publicitare şi informative, cu efect pe viitor. Revocarea va fi trimisă către: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germania) sau prin e-mail la data-protection@festool.com.

  9. Altele
  (1) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, completa sau încheia prematur această campanie fără înştiinţare prealabilă.
  (2) Aceste condiţii de participare se supun legislaţiei germane cu excluderea acordului ONU privind cumpărarea internaţională a mărfurilor (CISG). Sediul exclusiv al instanţei competente pentru toate litigiile este sediul organizatorului.
  (3) Dacă una sau mai multe dispoziţii ale acestor condiţii de participare este sau devine nevalabilă, valabilitatea celorlalte dispoziţii rămâne neschimbată.
  (4) În timpul perioadei promoționale Cashback poate fi, de asemenea, combinat cu noastre 18-Volt de acțiune.
  (5) Dacă aveţi întrebări cu privire la modul de desfăşurare a campaniei, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail festool.cashback@markenmehrwert.com

  1. Garanţia all-inclusive este valabilă pentru toate sculele Festool înregistrate în interval de 30 de zile de la achiziţie. Accesaţi www.festool.ro/service/condiţii-de-garanţie pentru a consulta condiţiile de garanţie Festool.
  2. „Reparaţiile complete gratuite” se aplică şi pentru acumulatori şi încărcătoare, însă nu şi pentru utilizarea de alte materialele consumabile şi accesorii sau pentru aparatele dezasamblate de către cumpărător şi nici pentru deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, utilizarea de piese neoriginale şi utilizarea în mod continuu în condiţii de uzură intensă.