Crea PDF

"Garanţie all-inclusive" Termeni şi Condiţii pentru garanţia şi serviciile suplimentare ale Festool GmbH

15.04.2019

I. Condiții generale și înregistrare

1.1. După înregistrarea reușită, Festool GmbH asigură gratuit garanție „fără costuri” și servicii service auxiliare pentru toate sculele de mână electrice și cu aer comprimat noi Festool (în continuare: „aparat”), în cazul în care clientul este utilizator final, persoană fizică sau juridică și deține adresă (domiciliu) în Romania.

1.1.1. Aceste condiții se aplică în cazul seturilor de baterii și încărcătoarelor Li-ion care au fost achiziționate după data de 01.01.2015 (în continuare acumulatoare și încărcătoare), cu condiția ca prevederile următoare să nu prevadă o excepție.

1.2. Pachetul de servicii de garanție și auxiliare service fără costuri nu se aplică în cazul utilajelor operate în regim de închiriere. În cazul acestor utilaje se aplică condițiile garanției legale prevăzute prin lege. În cazul în care aparatul este înregistrat în termen de 30 de zile după cumpărare, termenul garanției legale se extinde la 3 ani.

1.3. Condițiile înregistrării:

 • Achiziție de la un comerciant partener oficial Festool
 • Înregistrare în termen de 30 de zile după data de pe factura originală de cumpărare pe site-ul www.festool.ro

1.4. După înregistrarea reușită, veți primi o confirmare electronică sau scrisă. Aceasta se referă în toate cazurile doar la aparatele înregistrate.

1.5. Prin aceste condiții de garanție, Festool GmbH recunoaște drepturile suplimentare pe care le dețineți dincolo de pretențiile de garanție contractuale și legale. Condițiile de garanție nu au legătură cu renunțarea, restricții sau alte modificări privind pretențiile de garanție contractuale și legale.

1.6. Îndeplinirea serviciului de garanție sau serviciilor service auxiliare nu reprezintă nici prelungirea, nici reînceperea perioadei de garanție. Acest lucru se aplică și privind prescripția drepturilor de garanție contractuale și legale.

1.7. Condițiile de înregistrare speciale descrise la punctul 1.3 nu se aplică în cazul acumulatoarelor și încărcătoarelor Li-ion cumpărate după data de 01.01.2015. În loc de înregistrare, condiția pentru utilizarea serviciului de service este prezentarea facturii originale de cumpărare conform cu punctul 2.5. Toate celelalte servicii de garanție și auxiliare se aplică în continuare.

1.8. În cazul în care trebuie să renunțați sau să anulați achiziția aparatului înregistrat (fie din cauza invalidării, revocării sau contestării contractului, fie din cauza renunțării la acesta), aparatul afectat este exclus din angajamentul privind garanția.

II. Reparaţii complete gratuite de 36 de luni

2.1. Durata garanției este de 36 de luni și decurge de la data de pe factura originală de cumpărare.

2.2. În cazurile care intră sub incidența angajamentului privind garanția, Festool GmbH, pe durata perioadei de garanție, asigură piesă de schimb sau aparat de schimb gratuit, la alegerea Festool GmbH (garanție fără cost). Alte solicitări privind garanția în afară de acestea nu pot fi prezentate.

2.3. Un caz ce intră sub incidența angajamentului privind garanția apare în cazul în care

 • aparatul livrat conține un defect de fabricație sau material dovedit.
 • piesele de uzură (inclusiv periile de cărbune, rulmenții cu bile, garnitura de cauciuc, unitatea de acumulator, inelul de etanșare și întrerupătorul) s-au uzat prin uzura normală ce apare în timpul utilizării profesionale a aparatului, în mod dovedit. Lista completă a pieselor de garanție poate fi consultată în catalogul pieselor de schimb pe pagina www.festool.ro (la meniul Catalog piese de schimb).

2.4. Angajamentul privind garanția nu este valabil în următoarele cazuri:

 • în cazul deteriorării pieselor auxiliare și accesoriilor, în special în cazul discurilor de șlefuit, hârtiei de șlefuit, cablurilor plug-it, lamelor de fierăstrău, vârfurilor de frezare, tijelor de amestecat, cuțitelor, elementelor de tăiat și uneltelor pentru găurit.
 • dauna consumabilelor și accesoriilor, inclusiv în cazul discurilor de șlefuit, tălpilor de șlefuit, cablurilor de conexiune, lamelor de fierăstrău, vârfurilor de frezare, tijelor de amestecat, cuțitelor, echipamentelor de tăiat și uneltelor pentru găurit.
 • conectarea, integrarea, punerea în funcțiune, operarea, utilizarea și întreținerea aparatului nu sunt conforme cu instrucțiunile din manualul de utilizare și alte documente ale aparatului.
 • în cazul altor utilizări neprofesionale, în special în cazul impactului extern (inclusiv căderea și lovirea).
 • în cazul defectelor aparatului care provin din utilizarea unor accesorii și piese de schimb care nu sunt originale.
 • la aparatele asupra cărora au fost efectuate modificări sau transformări (în special în cazul aparatelor demontate).
 • utilizarea îndelungată a aparatului pentru o muncă ce provoacă uzură intensă, inclusiv utilizarea industrială îndelungată și alte utilizări ale aparatului care implică solicitare peste medie.

2.5. Extinderea și exercitarea pretențiilor legate de garanție

Pretențiile legate de garanție trebuie raportate în scris către Festool GmbH imediat după sesizarea defectului, în termenul de garanție. În acest sens, aparatul afectat, împreună cu factura originală care indică data cumpărării și denumirea aparatului, trebuie prezentat sau trimis la comerciantul specializat sau atelierul de service oficial Festool (FESTOOL CZ s.r.o. (Ceska Lipa)).

2.6. Obligația companiilor privind verificarea și notificarea

În cazul în care aparatul este achiziționat de o companie, condiția formulării pretențiilor privind garanția este că aparatul trebuie verificat imediat la primire, iar defectele trebuie semnalate imediat, dar cel târziu în termen de 2 săptămâni de la primire, iar viciile ascunse se vor semnala imediat în momentul sesizării, în scris către Festool GmbH.

Companie înseamnă orice cumpărător care în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare procedează în legătură cu o activitate industrială sau a unei societăți private. Cele de sus se aplică și în cazul persoanelor fizice și juridice, precum și asocierilor cu personalitate juridică.

III. Servicii service auxiliare Festool

3. Asigurare împotriva furtului de 36 de luni (Înlocuire în caz de furt)

3.1. În caz de furt, vom livra o singură dată un nou aparat în locul aparatului furat, în cazul achitării unei co-asigurări de 450 lei + TVA, însă fără plata altor prime de asigurare. Festool GmbH asigură acest serviciu timp de 36 de luni de la data cumpărării, pentru toate aparatele Festool înregistrate cu succes. Pentru aparatul de schimb, nu mai acordăm asigurare împotriva unui nou furt.

3.2. În vederea formulării unei pretenții în legătură cu acest serviciu, furtul trebuie sesizat imediat organelor de poliție competente. Certificatul de service trebuie prezentat la comerciantul Festool în termen de 5 zile după furt. Comerciantul va transmite documentația către Festool GmbH în scopul verificării.

3.3. După verificarea reușită, Festool GmbH vă va informa despre starea actuală, iar noul aparat îl puteți ridica, după primirea acordului lui Festool GmbH, de la comerciant, cu achitarea co-asigurării menționate mai sus.

4. 7 zile returnarea banilor

4.1. Dacă în termen de 7 zile de la data de pe factura originală de cumpărare, returnați la comerciantul Festool aparatul înregistrat, intact și folosit doar puțin, împreună cu toate accesoriile incluse în conținutul livrat, în ambalajul original și cu certificatul de service atașat, aveți dreptul la restituirea prețului de achiziție.

4.2. În cazurile justificate, de exemplu în cazul unei uzuri peste medie, comerciantul Festool poate refuza plata prețului de achiziție până în momentul în care Festool GmbH anchetează cazul și autorizează plata.

5. Disponibilitatea pieselor de schimb timp de 10 ani (piese originale garantate)

Ne angajăm că garantăm disponibilitatea pieselor de schimb timp de cel puțin 10 ani după încetarea fabricării aparatului. În cazul în care Festool GmbH nu poate să-și îndeplinească această promisiune din orice motiv, va pune la dispoziție în schimb un aparat corespunzător din oferta actuală de produse, fără aplicarea vreunui preț. În acest caz, dreptul de proprietate asupra aparatului vechi se transferă asupra noastră.

IV. Prevederi finale

6. Protecția datelor

Datele personale transmise în timpul înregistrării aparatului dvs. pentru pachetul de servicii Garanţie all-inclusive vor fi stocate, prelucrate și utilizate de către noi exclusiv în scopul serviciilor aferente. Datele sunt utilizate de către Festool și societățile aflate în legătură cu acesta [în special TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, și societățile menționate pe pagina http://subsidiaries.festool.com]. Nu transmitem datele către societăți stabilite în alte state și nici nu le utilizăm în scopuri promoționale, în alt mod.

7. Modificarea datelor clientului

Festool vă solicită ca în cazul în care se schimbă datele clientului, notificați în toate cazurile Tooltechnic System Kft. telefonic la numărul serviciului pentru relații cu clienții (06-1) 297-1350, pe cale poștală la adresa Tooltechnic System Kft., HU-1184 Budapest, Lakatos út 40 épület, sau în e-mail la adresa info@festool.hu.

Festool GmbH nu își asumă cheltuielile suplimentare cauzate de datele vechi nevalabile ale clientului.

8. Modificări survenite în serviciu

Festool GmbH își rezervă dreptul de a înceta, extinde sau modifica parțial sau integral garanția și serviciul de service, precum și aceste condiții de service, ținând cont în mod echitabil de nevoile dvs., cu respectarea unui termen corespunzător sau, în cazul în care există anumite motive importante, fără un asemenea interval.

9. Altele

Aspectele contractuale sunt guvernate de legislația română.

Instanțele cu competență exclusivă privind soluționarea litigiilor apărute direct sau indirect din relația contractuală sunt cele de la sediul Furnizorului.
În cazul în care o prevedere a acestei garanții este sau devine invalidă sau inaplicabilă parțial sau integral, sau în cazul unor lacune în această garanție, acestea nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi. Prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere validă sau aplicabilă al cărei scop urmează prevederii invalide sau inaplicabile. În cazul unor lacune, se consideră valabilă prevederea care asigură serviciul corespunzător scopului prezentului acord privind garanția.