Informaţie generală referitoare la analiza şi prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi la drepturile dumneavoastră ca persoană afectată

Data:Iunie 2019

Noi, cei de la TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG şi companiile partenere (a se vedea în acest sens, http://subsidiaries.festool.com) (denumiţi în continuare „Festool”), analizăm şi prelucrăm date cu caracter personal şi de întreprindere pentru îndeplinirea diverselor scopuri.

Ce categorii de date folosim şi de unde provin acestea?
Din categoriile de date cu caracter personal prelucrate fac parte, în special, datele dumneavoastră de contact (numele companiei, adresa, prenumele şi numele unei persoane de contact, număr de telefon (mobil), adresa de e-mail a persoanei de contact competente) ca şi, în funcţie de scop, datele bancare, precum şi, după caz, numărul de identificare pentru impozitul pe cifra de afaceri.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt, de regulă, colectate direct de la dumneavoastră. În cazuri particulare, de ex. în cazul în care vă înregistraţi la SERVICE all-inclusive®, se poate întâmpla să obţinem datele dumneavoastră de la terţi (de ex. distribuitor). În acest caz vă vom informa însă imediat.

În ce scopuri şi pe ce bază legală se prelucrează datele şi cine este răspunzător?
Prelucrăm datele dumneavoastră cu respectarea dispoziţiilor regulamentului de bază al UE pentru protecţia datelor (DS-GVO), a legilor locale respective de protecţie a datelor aplicabile, precum şi a tuturor celorlalte legi importante.

a) Derularea raporturilor contractuale

Festool încheie diverse contracte (de ex. contracte cu furnizori, parteneri din sistem, întreprinderi de prestare a serviciilor, derulare de reparaţii), pentru a-şi îndeplini scopul economic. Colectarea datelor, precum şi prelucrarea lor servesc la fundamentarea, executarea şi încheierea raporturilor contractuale. Baza legală prioritară în acest scop este Art. 6 alin. 1 b) DS-GVO. În măsura în care este necesar, prelucrăm datele dumneavoastră şi pe bazele principiale ale Art. 6 alin. 1 f) DS-GVO, pentru a respecta interesele noastre îndreptăţite sau ale terţilor (de ex. autorităţile). Acest lucru este valabil, în special, la clarificarea infracţiunilor sau, în cadrul concernului, în scopul conducerii concernului, al comunicaţiei interne şi al altor scopuri de administrare. În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal se poate baza pe acceptul dumneavoastră.

Răspunzător pentru prelucrarea datelor este partenerul dumneavoastră contractual Festool respectiv. Puteţi obţine datele de contact de la https://www.festool.com/contact.

b) Îndeplinirea SERVICE all-inclusive

Pentru înregistrarea şi îndeplinirea acestui angajament de servicii, colectăm date cu caracter personal şi de întreprindere, pe care le obţinem direct de la dumneavoastră sau în cazuri particulare şi prin terţi (adică distribuitori). În cazul din urmă, veţi fi informat în această privinţă. Bazele legale prioritare în acest scop sunt Art. 6 alin. 1a) şi Articolul 6 aliniatul 1b) DS-GVO.

Răspunzător pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest context este:
Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Germania, telefon: +49 (0)7024 804-0, respectiv Societatea Festool care oferă acest angajament de servicii în ţara dumneavoastră. Puteţi obţine datele de contact de la https://www.festool.com/contact.

c) Executarea diferitelor servicii online

Festool oferă diverse servicii online, ca de ex. pagina de internet, MyFestool, aplicaţii Festool, expedierea buletinelor informative. Vă rugăm să acordaţi atenţie declaraţiei noastre de confidenţialitate a informaţiilor de la https://www.festool.com/privacy, respectiv paginii Festool pentru ţara respectivă.

Răspunzător pentru prelucrarea datelor în acest context este:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Germania
Telefon: +49 (0) 7024 804-0

Festool GmbH are un responsabil extern cu protecţia datelor pe care îl puteţi contacta la următoarea adresă de e-mail: datenschutz@tts-company.com.

d) Realizarea concursurilor

Festool vă oferă permanent concursuri. Pentru realizarea acestor acţiuni, colectăm date cu caracter personal (prenume, nume, adresă, adresă de e-mail). Bazele legale pentru aceasta sunt Art. 6 alin. 1a) şi Articolul 6 aliniatul 1b) DS-GVO.

Cine primeşte datele dumneavoastră?
În cadrul acestei companii, primesc datele dumneavoastră cu caracter personal numai persoanele şi serviciile (de ex. domeniul de specialitate) care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre contractuale şi legale. În cadrul grupului nostru de companii, datele dumneavoastră sunt transmise anumitor companii, dacă aceste sarcini de prelucrare a datelor sunt percepute la nivel central pentru companiile partenere din grup.

În plus, pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre contractuale şi legale operăm parţial cu diverşi prestatori de servicii (de ex. pentru expedierea produselor sau a e-mail-urilor). O listă a contractanţilor şi prestatorilor de servicii utilizaţi de noi, cu care nu avem doar relaţii de afaceri provizorii, puteţi obţine la cerere de la respectiva persoană răspunzătoare de prelucrarea datelor.

În plus, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal altor destinatari din afara companiei, în măsura în care acest lucru este necesar la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi legale ca angajator. Aceştia pot fi de ex.:

  • Autorităţile (de ex. autorităţile financiare, instanţele)
  • Banca (mediul de plată SEPA)
  • Administratorul de insolvenţă în cazul unei insolvenţe private.

Aveţi obligaţia de pune la dispoziţie datele dumneavoastră?

Am dori să vă atragem atenţia asupra faptului că, în cadrul raporturilor contractuale respective, precum şi pentru folosirea serviciului SERVICE all-inclusive, trebuie să puneţi la dispoziţie acele date referitoare la persoane şi întreprinderi, necesare pentru fundamentarea, executarea şi încheierea raporturilor contractuale sau angajamentului pentru servicii şi îndeplinirea acestora sau pe care suntem obligaţi legal să le colectăm. Dacă, referitor la aceasta, vă folosiţi de dreptul dumneavoastră de contestare sau nu ne puneţi la dispoziţie aceste date, nu suntem în situaţia de a executa contractul cu dumneavoastră sau de a ne îndeplini angajamentul de servicii cu SERVICE all-inclusive.

Cât timp sunt memorate datele dumneavoastră?

Ştergem datele dumneavoastră cu caracter personal imediat ce ele nu mai sunt necesare în scopurile menţionate mai sus sau dacă aţi utilizat dreptul dumneavoastră de revocare. După încheierea raporturilor contractuale, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt memorate cât timp avem obligaţia legală de a le memora. Acest lucru rezultă regulat din obligaţiile legale de păstrare şi documentare scriptică, care sunt reglementate printre altele de codul comercial şi de codul fiscal german. Termenele de memorare sunt de până la zece ani. În plus, se poate întâmpla ca datele cu caracter personal să fie păstrate pentru un interval de timp în care se pot valida pretenţii la adresa noastră (termenul de ieşire din garanţie legal de trei până la treizeci de ani).

Ce drepturi de protecţie a datelor puteţi valida ca persoană afectată?

Puteţi cere persoanelor respective răspunzătoare pentru prelucrarea datelor informaţii privind datele memorate pentru persoana dumneavoastră. În plus, sub anumite premise, puteţi cere corectarea sau ştergerea datelor dumneavoastră. Vi se poate acorda în continuare un drept de limitare a prelucrării datelor dumneavoastră, precum şi un drept de editare a datelor puse la dispoziţie de dumneavoastră într-un format structurat, uzual şi lizibil de către maşină.

 

Dreptul de revocare

Aveţi dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri direct publicitare fără indicarea motivelor.
Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pentru respectarea unor interese autorizate, puteţi contesta această prelucrare din motive care rezultă din situaţia dumneavoastră specială. În acest caz, nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând cazul în care putem documenta scriptic motive imperative demne de protecţie pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau prelucrarea serveşte la punerea în vigoare, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale.


Unde puteţi face reclamaţii?

Aveţi posibilitatea de a vă adresa printr-o reclamaţie însărcinatului cu protecţia datelor menţionat mai sus sau autorităţii competente pentru protecţia datelor.