Condiţii de utilizare

referitor la punerea la dispoziţie gratuită a materialului informativ din domeniul online.

I. Aspecte generale:

 1. Următoarele condiţii de utilizare sunt valabile pentru materialul informativ, care este pus la dispoziţie de Festool GmbH şi/sau de companiile din grupul TTS Tooltechnic Systems (denumite în continuare Festool) în mediul online.
 2. Punerea la dispoziţie a materialelor informative, în special broşuri, buletine informative, EKAT (catalogul pieselor de schimb), planuri de construcţie, manuale de utilizare, exemple de utilizare, date tehnice, animaţii, clipuri video, texte, materiale de presă şi materiale ilustrative (denumite în continuare Materiale) se realizează exclusiv fără obligaţii conform condiţiilor de mai jos.
 3. Condiţiile de utilizare se consideră acceptate cel mai târziu odată cu recepţionarea, respectiv descărcarea materialului şi sunt valabile şi în cazul utilizărilor viitoare.
 4. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele erori de software şi hardware care pot apărea în cazul transmiterii prin mediul online a materialului sau al utilizării sistemului nostru.

II. Drepturi de utilizare:

 1. Materialele online puse la dispoziţie rămân în permanenţă proprietatea Festool, respectiv a autorului, şi sunt protejate prin drepturi de autor.
 2. Utilizatorului i se acordă un drept de utilizare neexclusiv.
 3. Dreptul de utilizare a materialului cuprinde:

a)    dreptul de recepţionare, tipărire şi trimitere; precum şi

b)    un drept de prelucrare limitat, adică dreptul de a modifica caracteristicile imaginii prin utilizarea de metode analogice sau digitale de prelucrare a imaginilor, în ceea ce priveşte dimensiunea imaginii (micşorare, mărire, decupare), precum şi valorile privind culoarea, contrastul, luminozitatea, astfel încât să nu fie modificat astfel conţinutul imaginii. Alte modificări ale materialului ilustrativ necesită acordul prealabil al companiei Festool sau deţinătorului dreptului de autor.

 1. Nu este permisă în niciun caz utilizarea materialului în scopuri care contravin legislaţiei în vigoare, pornografice, obscene, denigratoare sau care nu sunt conforme cu scopul publicării iniţiale a acestuia. 
 2. Este interzisă utilizarea în scopuri comerciale, personale sau ale terţilor, în măsura în care nu există hotărâri contrare stabilite de comun acord în următoarele dispoziţii sau în scris. Acest lucru este valabil în special pentru distribuirea în mediul online şi oferirea spre descărcare.
 3. În schimb, este permisă afişarea unei legături la pagina web a companiei Festool. 
  În cazul unei legături, utilizatorul trebuie să ataşeze o notă de autor „Festool (www.festool.de)” pe pagina sa web.
 4. Punerea la dispoziţie a materialului nu implică şi dreptul de a modifica materialul, complet sau integral, sau de a-l prelucra în orice alt fel.
 5. În cazul încălcării de către utilizator a reglementărilor anterioare, utilizatorul va trebui să plătească despăgubiri, iar compania Festool va fi exonerată de răspunderea faţă de pretenţiile terţilor.
 6. În cazul în care utilizatorul are cunoştinţă de utilizarea în scopuri comerciale, copierea neautorizată, modificarea sau orice alte moduri de prelucrare, precum şi distribuirea neautorizată a materialului, acesta va trebui să anunţe imediat compania Festool.

III. Utilizarea sau crearea de texte de presă:

 1. În cazul textelor de presă create de utilizator, autorul este responsabil pentru legendă, acesta fiind singurul răspunzător în cazul încălcării drepturilor de autor şi drepturilor referitoare la personalitate. De asemenea, compania Festool va fi exonerată de orice pretenţii ale terţilor.
 2. În cazul utilizării materialului de presă şi ilustrativ în corelaţie cu articole de presă, acest lucru se va marca de fiecare dată clar şi inconfundabil cu nota de autor „Foto Festool GmbH”.
 3. La solicitarea companiei Festool, imediat publicarea textelor de presă, se va expedia către departamentul de relaţii cu presa al companiei Festool un exemplar de probă, în mod gratuit.

IV. Hyperlink-uri:

 1. Pagina web Festool poate conţine hyperlink-uri către pagini web ale terţilor. Compania Festool nu îşi asumă nicio răspundere pentru conţinuturile acestor pagini web şi nici nu-şi însuşeşte aceste pagini web şi conţinuturile acestora. Compania Festool a verificat, la prima conectare a legăturilor externe, conţinuturile terţilor în privinţa unor eventuale încălcări de drepturi. Până în acest moment nu s-au observat încălcări ale drepturilor. La sesizarea unor încălcări de drepturi, se vor şterge imediat aceste legături externe.

V. Garanţie legală, răspundere:

 1. Este exclusă răspunderea privind defectele materialului care pot produce efecte juridice, în special în ceea ce priveşte erorile, corectitudinea, lipsa drepturilor de protecţie şi de autor ale terţilor, completitudinea şi/sau aplicabilitatea. Acest lucru nu este valabil atât timp cât eroarea a fost produsă în mod intenţionat, din neglijenţă sau prin fraudă.
 2. Sunt excluse drepturile de despăgubire a utilizatorului, din orice motiv legal, în special prin încălcarea contractului. Acest aspect nu este valabil în cazul erorilor produse în mod intenţionat, din neglijenţă, în urma absenţei proprietăţilor declarate şi conform legii privind răspunderea pentru calitatea produsului.
 3. În ceea ce priveşte părţile, se exclude răspunderea pentru pagubele datorate eventualelor defecte.
 4. Înainte de descărcarea materialului, pentru propria protecţie, precum şi pentru prevenţia pătrunderii viruşilor pe pagina web Festool, utilizatorul va asigura un dispozitiv de siguranţă adecvat şi un scaner antivirus.

VI. Dispoziţii finale:

 1. Sediul unic al instanţei competente este, în cazul în care beneficiarul este agent comercial, sediul companiei Festool, conform Codului comercial.
 2. Contractul se supune legislaţiei germane.
 3. Compania Festool îşi rezervă dreptul de modificare fără înştiinţare prealabilă a materialului pus în prezent la dispoziţie. În plus, compania Festool îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile specificate, prin respectarea unui termen corespunzător.

(Versiunea 06/2016)